جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

سلام

پاسخ‌های تشریحی تمرین‌های شمارش و ابزارهای معمول ترکیبیات از پیوند زیر قابل دریافت است.

پاسخ‌های تشریحی تمرین‌های جلسه‌های یکم و دوم

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۳۰
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرین تحویلی سری ۶ ضمیمه شده است. به سوال تحویلی و موعد تحویل آن توجه کنید.

تمرین‌های جلسه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۰۰
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرین تحویلی سری ۵ ضمیمه شده است. به سوال تحویلی و موعد تحویل آن توجه کنید.

تمرین‌های جلسه‌های هشتم و نهم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۱۷
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرین تحویلی سری ۴ ضمیمه شده است. به تمرین تحویلی و موعد تحویل آن دقت کنید.

تمرین‌های جلسه‌های پنجم، ششم و هفتم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۰۴
ابوالفضل اسدی

سلام

چیزی که شما در سایت مشاهده می‌کنید، خلاصه‌ای از کارهای تئوری انجام شده در دوره‌های تابستانه است؛ امّا شاید باورتان نشود که همین چند سال پیش در همین سایت، شور و هیاهویی از آزمون‌های متعدد، جذاب و غافل‌گیر کننده (عمومن تئوری) وجود داشت. شما المپیاد کامپیوتری‌ها در بمباران کانتست‌های عملی هستید، امّا متأسفانه فضایی برای رقابت و هیجان در بحث تئوری ندارید و این بحث، به طور خاموش در خانه‌ها انجام می‌شود. زمان ما آزمون‌هایی تئوری در المپیاد برگزار می‌شد و اگر نگوییم تأثیر فراوانی در نشر المپیاد، ارتقاء سطح بچه‌ها و ایجاد عدالت آموزشی داشت، حداقل در ایجاد انگیزه نقش بسیار داشت و شوق کار کردن تئوری در بچه‌ها بسیار بالا رفته بود.

من که اکنون پیر شده و رمق این کارها را ندارم. از طرفی فعالیت‌های مختلف و کم‌بود وقت، سدّی عظیم در جلوی من برای این کار گذاشته است. البته هم‌چنان روح این کارها را دوست دارم و هنوز از هر چیزی در زمینه‌ی نشر المپیاد حمایت می‌کنم.

خوش‌بختانه دوست خوبم، وحید شمس‌الدینی، این مسئولیت سنگین را پذیرفت و قرار شوق این شور و حرارت به سایت و المپیاد کامپیوتر برگردد. به هر حال منتظر خبرهای خوب باشید.

از طریق این پیوند نیز می‌توانید عضو کانال تلگرام سایت شده تا از خبرهای سایت آگاه شوید:

کانال تلگرام سایت

۱ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۵۲
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرین احتمال و امید ریاضی ضمیمه شده است. به تمرین تحویلی و موعد تحویل آن توجه کنید. تمرینات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها، پس از تکمیل مبحث در جلسه‌ی بعد گذاشته خواهد شد.

تمرین‌‌های جلسات سوم و چهارم

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۳
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرینات مربوط به دو جلسه‌ی نخست ضمیمه شده است. به تمرینات تحویلی و موعد تحویل آن‌ها توجه کنید.

تمرینات جلسه‌ی یکم و دوم

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۷
ابوالفضل اسدی

سلام

قوانین درس ترکیبیات دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۵ ضمیمه شده است. شایان ذکر است علاوه بر این قوانین، تمام قوانین دیگر دوره‌ی تابستانه در این درس نیز برقرار است.

قوانین و محتویات درس ترکیبیات

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۳
ابوالفضل اسدی

سلام

آزمون‌های نهایی نظری (در مجموع ۳ آزمون) برگزار شد. این آزمون‌ها در مجموع ۴۰۰ امتیاز داشتند که ۴۰٪ در نمره‌ی نهایی بچه‌ها تأثیر داشت.

آزمون‌ها از لینک زیر قابل دریافت است:

آزمون نهایی نظری یکم

آزمون نهایی نظری دوم

آزمون نهایی نظری سوم

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۶
ابوالفضل اسدی

آزمون نهایی الگوریتم دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۴ برگزار شد. آزمون در دو بخش اجرا شد. آزمون‌ها از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

آزمون الگوریتم - بخش یکم

آزمون الگوریتم - بخش دوم

مدرسین این درس، آقایان دانیال مهرجردی، علی حقانی و محمدرضا ملکی بودند.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۰
ابوالفضل اسدی